חשיבות הניסיון של חברות קידוחים מול גופים גדולים

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

גופים וארגונים גדולים ומובילים במשק הישראלי זקוקים לפתרונות מתקדמים ולעבודה מקצועית עבור פרויקטים מורכבים של הנחת תשתיות חדשות בשטחים עירוניים צפופים ובמקומות נוספים. רק חברות קידוחים מובילות ובעלות ניסיון עשיר מסוגלות לבצע קידוחים אופקיים בבטיחות ובמיומנות גבוהה, ללא גרימת נזקים לתשתיות קיימות ותוך קבלת תוצאות מדויקות בהתאם ללוח הזמנים הנקבע מראש.

כך לדוגמא, כיום ישנם פרויקטים גדולים ומורכבים בתחום התחבורה, הולכת גז, הנחת קווי גז טבעי, הטמנת כבלי חשמל בקרקע, החלפת תשתיות מים וביוב, קידוחים מתחת לקרקע ללא הרמת מדרכות וללא חפירות בכביש להנחת כבלי תקשורת ועוד.

חשיבות הניסיון מול גופים גדולים

קידוחיםקידוחים אופקיים מחייבים תכנון קפדני לפני תחילת הפרויקט, במיוחד כאשר יש לבצע את הקידוח במרחבים עירוניים המאופיינים בצפיפות ובתשתיות רבות מתחת לפני הקרקע. מאחר שבמרבית הרשויות המקומיות לא ניתן למצוא תיעוד עדכני של התשתיות הקיימות, אין לבצע את הקידוח ללא בדיקה מקדימה לאיתור התשתיות המונחות מתחת לפני הקרקע ולמיפוי שלהן במקום בו מעוניינים לקדוח. כל קידוח אופקי, ללא בדיקת סוג הקרקע וללא מיפוי התשתיות הקיימות, עלול לסכן את התושבים באזור, ועלול לגרום לנזקים כבדים לתשתיות הקיימות ולרכוש.

לכן, גופים גדולים במשק הבינו כי את הקידוחים האופקיים ואת מיפוי התשתיות הקיימות יש להותיר בידי חברות קידוחים מקצועיות ומובילות. חברות אלה מבצעת מיפוי תשתיות ומדידה שלהן, בוחנות את הקרקע, ובהתאם לאבחון ולמיפוי התשתיות מסייעות לגופים הגדולים לתכנן את העבודה הנדרשת.

אילו גופים גדולים במשק הישראלי זקוקים לשירות מחברת קידוחים מקצועית ומנוסה?

גופים גדולים ומובילים רבים במשק הישראלי זקוקים לשירות מקצועי הניתן על ידי חברות קידוחים מנוסות ובעלות ציוד מקצועי חדשני ומתקדם. בין הגופים הגדולים ניתן למנות, בין השאר, את חברת החשמל, את משרד הביטחון, את חברות הכבלים והתקשורת כמו בזק, פרטנר ו- HOT, חברות בנייה ותשתיות, רשויות מקומיות בכל הארץ, חברות לתכנון מחלפים ומסילות ולבנייתן, את רכבת ישראל, את חברות הגז ועוד.

כאמור, רק חברת קידוחים מקצועית מסוגלת לבצע פרויקטים מורכבים לאחר בדיקת הקרקע ומיפוי תשתיות קיימות. לחברה מנוסה יש כל הידע והציוד הנדרשים להשלמת הקידוח האופקי בבטיחות מרבית ובמסגרת הזמן הנדרשת.