איך נקבע הגודל של קידוח לניקוז?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

ש.ע.ר קידוח ותשתיות מבצעת קידוחים שונים ובהם גם קידוח לניקוז. בשורות הבאות נרחיב על סוג הקידוח זה, נבדוק היכן יש צורך לבצעו, כיצד הוא מבוצע ואיך נקבע מה גודלו של הקידוח לניקוז.

כמעט בכל אתר בנייה יש צורך בביצוע קידוח לניקוז – זהו קידוח שמבוצע על מנת לנקז את כל המים שבהם נעשה שימוש תוך כדי עבודות הבנייה, ואף נעשה בו שימוש על מנת למנוע הצפות בימים גשומים, במיוחד בתקופה זו של השנה. באופן כללי ניתן לומר כי יש צורך בבורות ניקוז באתרים שאינם מחוברים למערכת הביוב באופן זמני או קבוע. בחלק מאתרי הבנייה אגב, יש נטייה לבצע קידוח של מספר בורות ניקוז על מנת לפזר את ריכוזי המים.

התאמה לתנאי השטח

קידוח לניקוז - ש.ע.ר קידוח ותשתיות
קידוח בורות ניקוז (Worakit Sirijinda)

קידוח לניקוז מבוצע בהתאם לתנאים הקיימים באותו מקום (בין אם מדובר באתר בנייה ובין אם מדובר באתר מבודד ללא חיבור למערכת הביוב). בכל אתר שבו מבוצע הקידוח, הוא ייעשה באזור הנמוך ביותר באתר, אליו יתנקזו המים בסופו של דבר. יש להתייעץ עם מהנדס קרקע ולאחר שזה בודק את השטח ומאשר את הקידוח, ניתן להזמין חברות קידוחים לבצעו. כמובן שעל האנשים המבצעים את הקידוח להיות מנוסים ומדויקים ככל שניתן בביצוע העבודה.

כיצד נקבע גודלו של קידוח לניקוז? כמובן שהדבר משתנה, על פי הצורך הקיים ועל פי האישור שמתקבל מהמהנדס, המהווה גורם מוסמך. כפי שכל קידוח אופקי הוא בעל מאפיינים ייחודיים, כך גם בקידוחים מסוג זה ישנו שוני בין עבודה לעבודה. בדרך כלל, בורות ממוצעים מגיעים לקוטר של כמה עשרות סנטימטרים ובעומק של מספר מטרים בודדים. הדבר כאמור משתנה מקידוח לקידוח.

לאחר ביצוע הקידוח

לאחר שמבוצע הקידוח על ידי ציוד קידוח ייעודי, ניתן להתקין בחלק העליון והגלוי לעין של הבור, טבעת בטון עם רשת ברזל או מכסה. הדבר יבטיח שמה שייכנס אל הבור ויחלחל אל הקרקע יהיו רק נוזלים ולא גופים אחרים, כמו פסולת בנייה למשל.

נגישות