מתח גבוהה באשדוד עבור חברת החשמל

בחודש נובמבר של שנת 2019 , הוכנה תשתית עבור חברת החשמל באשדוד, באמצעות קדיחה בסלע הונחו שישה סטים למתח גבוה בקוטר 8 צול על מנת לשפר את איכות המתח בעיר.
1 בנובמבר 2019
10 בנובמבר 2019
נגישות