המגמה ההולכת וגוברת בישראל היא העברת קוי החשמל והתקשורת אל מתחת לאדמה, במקום להעבירם באופן עילי באמצעות עמודי חשמל ותקשורת. כך ניתן להימנע מתקלות רבות. על מנת להעביר תשתית זו מתחת לאדמה, נדרשים קידוחים לקוי חשמל ותקשורת, הן בתוואים עירוניים והן בתוואים בין עירוניים.

קידוח לעומק בעזרת ציוד מתקדם קידוחים לקוי חשמל ותקשורת

אנו בש.ע.ר קידוח ותשתיות בעלי ניסיון בעבודה בשיתוף פעולה עם חברת החשמל ומול בעלי מכרזים של חברת החשמל. כמו כן אנו עובדים מול חברות ממשלתיות לתשתיות. כדי שתשתיות כמו חשמל ותקשורת תהיינה אמינות לאורך זמן, יש לבצע קידוחים לעומק האדמה. מדובר בשיטה יעילה יותר מחפירות, המוכיחה את עצמה לאורך זמן. באמצעות הציוד המתקדם שברשותנו, ניתן לבצע קידוחים לקוי חשמל ותקשורת בעומק של עד 20 מטרים.

 

קידוח מוקפד ויעיל לקוי חשמל ותקשורת

אנו מבצעים קידוחים לקוי חשמל ותקשורת מול חברות גדולות, קבלנים ובעלי מכרזים, על מנת לתת מענה לפריסת קוי חשמל ותקשורת, לתיקון תקלות ולשיפור תשתיות. העבודה נעשית תוך תכנון מוקפד ומתן מענה מהיר ויעיל. עומק הקידוח מאפשר לנו לפעול ללא הפרעה לתנועה, במקרה שבו יש צורך בקידוח מתחת לכבישים ודרכים.