קידוחים לקווי גז | קידוחי גז

בשנים האחרונות במדינת ישראל, ישנו צורך בהולכה של גז טבעי למרחקים ארוכים, בעקבות התפתחות משק הגז הטבעי. הולכת הגז נעשית באמצעות קידוחים לקוי גז, לצורך פריסת התשתיות המתאימות באדמה. בשנים האחרונות נפרסו קוי גז רבים ברחבי הארץ, וקיימת דרישה לקידוחים בתחום זה, שיאפשרו הנחת תשתית נוספת.

קידוח לקווי גז בכל תנאי השטח

במסגרת תחומי הפעילות שלנו, אנו בש.ע.ר קידוחים מבצעים קידוחים לקוי גז בקטרים ובאורכים שונים, בכל תנאי השטח. בכל עבודות הקידוח וגם בקידוחים לקוי גז, אנו מאמינים שלכל עבודה ניתן למצוא פתרון קידוח מתאים, תוך תכנון יסודי וביצוע הקידוח במינימום זמן ובמינימום הפרעה לתנועה הסדירה. בעבודות הקידוח מבוצע שימוש בציוד המתקדם והיעיל ביותר שקיים כיום.

שער קידוחים - קידוחים לקווי גז
נגישות