קידוחים אופקיים מתחת לכביש – איך זה עובד?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

השירותים של חברות קידוחים נדרשים חדשות לבקרים, כאשר בכל אחד מהמקרים חשוב להתאים את אמצעי הקידוח לסוג הקידוח הדרוש, ובעיקר לתנאי השטח. המקרה בו מתעורר צורך בקידוח בשטח עירוני נחשב למורכב ביותר, ועל אחת כמה וכמה מתחת לכביש – זאת בעיקר עקב ה"מחסומים" המונחים בכל פינה בשטח שכזה, הרצון שלא לפגוע בתשתיות חיוניות וגם לא להפריע לאורח החיים השוטף. קידוחים אופקיים, במצב הדברים הזה, הם הפתרון האופטימלי.

העיקרון המרכזי של הקידוח האופקי

החשיבות של ציוד מתקדם בקידוחים אופקייםקידוחים אופקיים מבוססים על מספר שלבים. הראשון שבהם הוא קידוח ניסיון, שמבוצע במטרה ללמוד את השטח ולהבטיח שלא תהיה פגיעה בתשתיות חיוניות. הקידוח עצמו מבוצע באמצעות חדירה לפנים הקרקע (מתחת לכביש) למרחק של מספר מטרים, על פי מאפייני השטח ובהתאם למטרות הקידוח. לאחר מכן מוחלפת המקדחה והקידוח מתבצע אופקית, עד לנקודת היעד שנקבעה לו.

כבר מההגדרה הבסיסית הזו של קידוחים אופקיים, אפשר ללמוד על היתרונות המרכזיים שלהם. מכיוון שהשינוי של השטח החיצוני הוא מינימלי, ועל רקע העובדה שהעבודה מתבצעת בעיקרה מתחת לאדמה, ניתן לבצע את הקידוח מבלי לפגוע בתשתיות או בשגרת החיים מעל הכביש. אם לוקחים בחשבון את העובדה ששיבוש פני הכביש משמעו הפרעה לאינספור אנשים – בייחוד כשמדובר בעורקי תנועה מרכזיים – מבינים מדוע היתרון הזה הוא משמעותי.

היעילות של קידוחים אופקיים, בעיקר כאשר חברות קידוחים מהשורה הראשונה הן שנוטלות את המושכות, גבוהה במיוחד: תוך פרק זמן קצר ניתן לכסות שטח רחב, וזאת להבדיל מקידוחים אנכיים שמצריכים מאמצים כבירים על כל מטר. הקידוחים האופקיים מציעים למבצעים מידה בלתי מבוטלת של גמישות, למשל בכל הנוגע לקוטר הקידוח הנדרש, מה שמקרב עוד יותר את מזמיני השירות לעבר הגשמת המטרה שלהם בפשטות יחסית.

נגישות