קידוחים אופקיים בסלע – מתי יש בהם צורך?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

קידוח בסלע הוא תהליך שמשתמשים בו כאשר הקרקע לקידוח אינה רכה ואינה מאפשרת קידוח 'סטנדרטי' – וקיימים צרכים שונים שבגינם יש צורך לבצע קידוח זה.

granite-stones-62462_640עניין הדיוק בקידוח בסלע הוא ראשון במעלה, מכיוון שבקידוח מסוג זה קודחים בקוטר נמוך יחסית לשאר עבודות הקידוח. היתרון המשמעותי ביותר בקידוח בסלע הוא הפיכת פעולת החפירה ללא רלוונטית, שכן, קודחים ישירות אל תוך הסלע.

מצב עניינים זה הופך עבודות של העברת תשתיות ממקום למקום, באופן מהיר ויעיל כשמדובר באזורים סלעיים וקשים. לטובת פעולות הקידוח אנו משתמשים במכונות ייעודיות לקידוחים המסוגלות לחצוב בסלעים הנעים בקוטרם עד 20" ולאורך עד 200 מטר. איכות הכלים והציוד הם קריטיים לעבודה זו – ציוד חדיש שמסוגל להתמודד עם סלעים הנו בגדר חובה בקידוחים אופקיים מסוג זה, אחרת – הקידוח נדון לכישלון. כמו כן, על הצוות המקצועי להיות מיומן ובעל ניסיון רב בעבודות מסוג זה, על מנת לבצע את העבודה כראוי.

לא רק פריסת תשתית

קידוח בסלע משמש אותנו לא רק לטובת פריסת תשתית ממקום למקום, אלא גם לשמור על הסביבה, על הדרך. כך למשל, באחד הפרויקטים שבו היינו מעורבים, הייתה קיימת דרישה להעתקת עצים ממקומם. בעקבות דרישה זו בוצעו 16 קידוחים בסלע, והעצים הועתקו בשלמותם למקומם החדש.