סוגי קידוחים

קידוחים אופקיים
קידוח אינטגרלי HDD
קידוח בסלע HDD
קידוחים לקווי חשמל ותקשורת
קידוחים לקווי ביוב
קידוחים לקווי גז
קידוחים לקווי מים
קידוחי פלדה
בדיקה ואיתור תשתיות
קידוחים בדחיקה
קידוחים לקווי מים
קידוחי פלדה