באילו מצבים יש צורך בקידוח בדחיקה?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

באילו מצבים יש צורך בקידוח בדחיקה?

חברות קידוחים רבות מבצעות עבודות קידוח למרחקים ארוכים ואף למרחקים קצרים. עבודות אלה מהוות צורך הכרחי, כאשר מעוניינים להעביר תשתיות מתחת לאדמה באופן יעיל ונוח. במקרים מסוימים, חברות קידוחים נדרשות לבצע עבודות למרחקים קצרים ובשטח עירוני. בדיוק בשל הצורך הזה, קיימת שיטה הנקראת "קידוח בדחיקה".

העקרון בקידוח בדחיקה הוא הלחץ באדמה. זהו קידוח אופקי שנעשה מבלי ששאריות האדמה מוצאות החוצה תוך כדי העבודה. מטבע הדברים, כאשר ישנה אדמה שיוצאת החוצה, יש צורך לפנותה – אבל בשיטה זו, לאחר סיום הקידוח אין צורך לפנות את שאריות האדמה. יתרה מזאת – מכיוון שהשיטה כמעט כלל אינה גורמת למטרד, אין צורך בפיקוח כלשהו של המשטרה או לחלופין בסגירת כבישים בזמן הקידוח.

תשתיות לדוגמא שבהן מבוצע שימוש בשיטה זו

כפי שציינו, שיטה זו של קידוחים אופקיים נדרשת כאשר מדובר במרחק קצר של כמה מטרים בודדים, לרוב בתוך העיר. למשל: כאשר מעוניינים לבצע פריסת כבלי תקשורת טלפוניה ואינטרנט עבור בניין או קבוצת בניינים, שיטה זו עשויה להיות השיטה המועדפת. דוגמא אחרת היא כשמעוניינים לבצע חיבור של מבנים לרשת החשמל – כיום הסטנדרט הוא העברת כבלי החשמל באופן תת קרקעי ולא באופן עילי.

הציוד הנדרש לביצוע קידוח אופקי מסוג זה

על מנת לבצע קידוח בדחיקה, נדרש ציוד ספציפי המצוי ברשות ש.ע.ר קידוח ותשתיות ומאפשר לנו לבצע את העבודה באופן נוח, במינימום זמן ותוך הקפדה על סטנדרטים גבוהים. כפי שהקידוח אינו גדול, כך גם המכונה שבה אנחנו משתמשים במקרה זה – P-80. באמצעות מכונה זו, ניתן לבצע קידוחים בקוטר מקסימלי של 10 צול לאורך של 25 מטרים לכל היותר. לכן, אם מדובר בקידוחים אופקיים קטנים בתוך שכונה מסוימת או מתחת לכביש צר, בהחלט ניתן לבצע שימוש במכונה זו.

נגישות